Nabór do świetlicy szkolnej na rok 2024/2025 odbędzie się w terminie: 03.06.2024 - 14.06.2024 r.

Lista uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 zostanie opublikowana w holu głównym szkoły 17.06.2024r. ok godziny 12.

 

Wnioski należy pobrać ze strony internetowej szkoły (Nasza szkoła/świetlica/dokumenty do pobrania) - Karta zgłoszenia do świetlicy oraz Zaświadczenie o zatrudnieniu

ZAPISUJĄC DZIECKO DO ŚWIETLICY RODZIC POWINIEN:

  • ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY

WYMAGANE DOKUMENTY

  • KARTA ZGŁOSZENIA (prosimy wpisać wymagane dane; data urodzenia, telefony rodziców)

  • ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW

UWAGA !!!  - PRZYJMUJEMY TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW

Wypełnione, kompletne wnioski należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wyznaczonym terminie.

Dane zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” będą weryfikowane.

Brak podpisów rodziców, brak danych dotyczących zatrudnienia będzie skutkowało odmową przyjęcia dziecka do świetlicy.

 

Od 1 września będzie można dalej zapisywać dzieci do świetlicy, jednak dziecko będzie mogło uczęszczać do świetlicy w terminie 3 dni od złożenia wniosku, dlatego zachęcamy do zapisania dzieci już teraz.