IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

Nina Bukaczewska specjalista d.s. administracyjnych (ul. Nałkowskiej 33)
Anna Cieślik główny księgowy
Alicja Góraj specjalista ds. kadr
Aleksandra Idziak - Sokołowska sekretarka szkoły (u. Nałkowskiej 33)
Maria Marcinkowska starszy księgowy
Katarzyna Hejman - Pęcak starszy księgowy
Żaneta Nowakowska kierownik gospodarczy
Katarzyna Panek specjalista ds. płac
Anna Piasecka specjalista ds. BHP
Mariola Rygielska specjalista ds. gospodarczych
Joanna Pietraszkiewicz pomoc administracyjna/sekretariat
Mirella Wróblewska sekretarka szkoły (ul. Rydla 6)
Bogusława Zielińska intendent