Logo słówka angielskie, niemieckie

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy naukę słówek z programem Insta.Ling. Kolejne klasy VII i VIII dołączają do projektu i większość uczniów pracuje ze słownictwem w nowoczesny sposób. Zadaniem ucznia jest codzienna praca z przydzielonym przez nauczyciela słownictwem, za pomocą telefonu lub komputera. Co miesiąc nowowprowadzone słownictwo wzbogaca bazę leksykalną. Idea Insta.Lingu zakłada systematyczną pracę ucznia z "nowym" i "starym" słownictwem na zasadzie poznawania, ćwiczenia i utrwalania przez cały rok szkolny.

Co roku taką formę pracy prowadzi p. Aleksandra Kapusta w zakresie języka angielskiego, a w zakresie języka niemieckiego – p. Monika Adamczyk. Cieszymy się, że każdy semestr pracy pozwala uzyskać kolejny certyfikat Insta.Ling dla SP37 im. Antoniego Ledóchowskiego