Dokumenty do pobrania:

Terminy składania wniosków i oświadczeń dla Pracowników

Załącznik nr 2a – „wczasy pod gruszą”

Załącznik nr 2b – wypoczynek zorganizowany dla dziecka

Załącznik nr 2c – działalność rekreacyjno-sportowa

Załącznik nr 3 – świąteczna pomoc finansowa dla dziecka

Załącznik nr 4a – „pomoc świąteczna”

Załącznik nr 4b – pomoc rzeczowa, finansowa, zapomoga

Załącznik nr 8 – oświadczenie o dochodach