Poniedziałek 8.00 - 14.00

Wtorek 8.00 - 14.30

środa 8.00 - 15.00

Czwartek 8.00 - 14.00

Piątek 8.00 - 15.00

Aktyw biblioteczny, łącznicy z biblioteką - współpracują z biblioteką, polecają książki, informują o stanie  czytelnictwa w klasie, konkursach i wydarzeniach czytelniczych.