HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ,,ORLIK”
Boisko otwarte dla grup zorganizowanych oraz użytkowników indywidualnych od 01.07.2024 do 31.08.2024 r.
z wyłączeniem dni świątecznych, kompleks boisk sportowych otwarty będzie ogólnodostępnie w następujących godzinach:
poniedziałek – piątek 10.00 - 20.30
sobota - niedziela 12.00 - 20.00
osoby, które są zainteresowane rezerwacją boiska w podanych powyżej godzinach zobowiązane są do kontaktu na adres e-mail:

sekretariat szkoły ul. Nałkowskiej 33 tel. 91 46 29 486 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 15:00

W czasie określonym powyżej Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za odbywające się zajęcia, za rzeczy wniesione i pozostawione na boisku, za doznane urazy podczas korzystania z boiska przez osoby niepełnoletnie, za szkody materialne na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń.