klasy 1-6
ul. Rydla 6
godz.17.00 - 19.00

klasy 7-8
ul. Nałkowskiej 33
godz.17.00 – 19.00

 

14.09.2023 r.

13.09.2023 r.

Zebranie z wychowawcami klas.

09.11.2023 r.

08.11.2023 r.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

07.12.2023 r.

06.12.2023 r.

Zebranie z wychowawcami informujące o przewidywanych ocenach za I semestr. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

01.02.2024 r.

31.01.2024 r.

Zebranie podsumowujące I semestr. Zebranie z wychowawcami klas.

21.03.2024 r.

20.03.2024 r.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

16.05.2024 r.

15.05.2024 r.

Zebranie z wychowawcami  informujące o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.