ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

04.09.2023r.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

23.12.2023r. – 31.12.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

15.01.2024 – 28.01.2024r. 

Ferie zimowe

Termin uzgodniony z parafią

Rekolekcje

28.03.2024r.– 02.04.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2024r.  

Zakończenie roku szkolnego

I semestr: 04.09.2023 - 31.01.2024,       II semestr: 01.02.2024 – 21.06.2024

DNI WOLNE

02.05.2024r.(czwartek)

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

31.05.2024r. (piątek)

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

egzamin ósmoklasisty:
język polski: 14.05.2024r.godz. 9:00

matematyka: 15.05.2024r. godz. 9:00
język obcy nowożytny: 16.05.2024r. godz. 9:00

dzień wolny dla uczniów klas 7 SP
dzień wolny dla uczniów klas 7 SP
dzień wolny dla uczniów klas 7 SP

ZEBRANIA Z RODZICAMI

klasy 1-6
ul. Rydla 6
godz.17.00 - 19.00

klasy 7-8
ul. Nałkowskiej 33
godz.17.00 – 19.00

 

14.09.2023r.

13.09.2023r.

Zebranie z wychowawcami klas.

09.11.2023r.

08.11.2023r.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

07.12.2023r.

06.12.2023r.

Zebranie z wychowawcami informujące o przewidywanych ocenach za I semestr. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

01.02.2024r.

31.01.2024r.

Zebranie podsumowujące I semestr. Zebranie z wychowawcami klas.

21.03.2024r.

20.03.2024r.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

16.05.2024r.

15.05.2024r.

Zebranie z wychowawcami  informujące o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.