ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01.09.2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23.12.2022r. – 31.12.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

13.02.2023 – 26.02.2023r. 

Ferie zimowe

Termin uzgodniony z parafią

Rekolekcje

06.04.2023r.– 11.04.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23.06.2023r.

Zakończenie roku szkolnego

I semestr: 01.09.2022 - 31.01.2023,       II semestr: 01.02.2023 – 23.06.2023

DNI WOLNE

31.10.2022r.( poniedziałek)

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

02.05.2023r. (wtorek)

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

09.06.2023r. (piątek)

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

egzamin ósmoklasisty:
język polski: 23.05.2023r. (wtorek) godz. 9:00

matematyka: 24.05.2023r. (środa) godz. 9:00
język obcy nowożytny: 25.05.2023r. (czwartek) – godz. 9:00

dzień wolny dla uczniów klas 7 SP
dzień wolny dla uczniów klas 7 SP
dzień wolny dla uczniów klas 7 SP

ZEBRANIA Z RODZICAMI

klasy 1-6
ul. Rydla 6
godz.17.00 - 19.00

klasy 7-8
ul. Nałkowskiej 33
godz.17.00 – 19.00

 

08.09.2022r.

07.09.2022r.

Zebranie z wychowawcami klas.

03.11.2022r.

02.11.2022r.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

15.12.2022r.

14.12.2022r.

Zebranie z wychowawcami informujące o przewidywanych ocenach za I semestr. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

02.02.2023r.

01.02.2023r.

Zebranie podsumowujące I semestr. Zebranie z wychowawcami klas.

23.03.2023r.

22.03.2023r.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

11.05.2023r.

10.05.2023r.

Zebranie z wychowawcami  informujące o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.