HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W SZCZECINIE

Prawobrzeże Szczecina od 1980 r. zaczęło prężnie rozwijać się. Na osiedlu „Słonecznym” rozwijało się budownictwo mieszkaniowe. Wzrost liczby młodych rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, spowodował, że działające na osiedlu szkoły nie były w stanie zaspokoić szybko rosnących potrzeb oświatowych mieszkańców. Ówczesny wojewoda szczeciński p. Aleksandrzak podjął decyzję o przeznaczeniu na tymczasową siedzibę szkoły budynku przedszkolnego przy ul. K. Napierskiego.

Tak rozpoczyna się historia Szkoły Podstawowej nr 37…

2 września 1985 r. p. dyr. mgr Róża Uścinowicz po raz pierwszy w historii rozpoczęła inaugurację roku szkolnego z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, władz miasta i wielu zaproszonych gości. Naukę w nowej szkole, w 30 oddziałach rozpoczęło 600 uczniów klas I – III. Przy ul. Rydla 6 nadal trwała budowa docelowej siedziby szkoły, w której aktywnie pomagali rodzice i nauczyciele.

Dnia 1 września 1986 r. rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego już w nowym budynku przy ul. Rydla 6. Do użytku oddano jedno skrzydło szkoły i dawał się odczuwać wówczas brak stołówki, gabinetów przedmiotowych oraz sali gimnastycznej. Zimą 1987 r. kolejna część szkoły otworzyła swoje wrota dla uczniów. Oddano nowe skrzydła budynku, gdzie znajdowały się kolejne sale lekcyjne, stołówka i działy administracji. Nadal jednak brakowało zaplecza sportowego szkoły.

Szkoła budowana była w ramach programu „50 szkół na 50 lecie”, dlatego właśnie jej przypadł zaszczyt zorganizowania miejskiej inauguracji w roku szkolnym 1987/1988. W kolejnym roku szkolnym na pierwszy plan wysunęła się sprawa obiektów sportowych. W czerwcu 1989 r. oddano do użytku kompleks nowoczesnych boisk sportowych. Odroczono jednak budowę hali sportowej i basenu. Rozpoczęła się akcja gromadzenia funduszy na rzecz budowy sali gimnastycznej.

Po pięciu latach nauki w nowej szkole postanowiono wybrać patrona. Wyboru dokonali sami uczniowie, którzy podjęli decyzję, że powinna to być postać silnie związana ze Szczecinem, jego morską historią i tradycja. Na patrona szkoły wybrano kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego. 2 czerwca 1990 r. Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie oficjalnie nadano imię. Dla upamiętnienia  tego wydarzenia odsłonięto tablicę pamiątkową. Rodzice i Komitet Rodzicielski ufundowali szkole sztandar. Przy współudziale uczniów powstał wzór logo szkoły. Otwarta została Izba Pamięci, a z biegiem lat Szkolne Muzeum Morskie, w którym gromadzone są pamiątki o życiu i działalności Patrona oraz różnorodne eksponaty morskie. W 1994 r. szkoła uhonorowana została pucharem Kuratora Oświaty i Zarządu Ligi Morskiej za popularyzację wiedzy o morzu. Akcenty morskie coraz bardziej stawały się widoczne na terenie szkoły.

Rok 1996 to kolejny sukces inwestycyjny szkoły. W styczniu oddano do użytku halę sportową, a następnie aulę. Szkoła nareszcie miała nowoczesne zaplecze sportowe. Kolejną inwestycją było Miasteczko Ruchu Drogowego. Powstało ono w 2009 roku na przylegającym do szkoły terenie od ul. Rydla.  Uczniowie klas czwartych mają możliwość zdobycia karty rowerowej. W 2010 roku w szkole zaczęły funkcjonować oddziały przedszkolne, do których uczęszczać zaczęły cztero i pięciolatki. W roku szkolnym 2010/2011 pełniącą obowiązki dyrektora szkoły została p. Karina Kopczyńska -  Janiszewska. Od lipca 2011 r. nowym dyrektorem został p. Janusz Cymerman.

 

2015 r - 30 świeczek na torcie dla szkoły

 

Przez dwa tygodnie na korytarzach szkoły i w auli trwały wydarzenia, które uświetniały Jubileusz Naszej Szkoły. 23 maja o godz. 13.00 odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi w kościele NMP na osiedlu Słonecznym. Uczestniczyli w niej nauczyciele, pracownicy i uczniowie SP nr 37 oraz zaproszeni goście. 26 maja obchody osiągnęły apogeum. We wtorek w progach szkoły witaliśmy wielu jej przyjaciół. Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele Urzędu Miasta, Dyrektorzy innych szkół i Rodzice. Nie zabrakło prawdziwych marynarzy - Kapitanów żeglugi wielkiej. Wszyscy byli witani gromkimi brawami.

Śpiewy, tańce i skecze

Uczniowie klas młodszych okazali się prawdziwymi gwiazdami estrady. Pewnie niejednego ogarnęła trema, ale pokazali się z najlepszej strony! W śpiewie i tańcu chwalili wspólnotę, jaką tworzy Nasza Szkoła. Występy „Szkoły z klasą”, „Rytmixu”, „Wesołych Nutek” i uczniów klas młodszych rozbujały publiczność. Wszystko spinał występ dzieci, które w dowcipny sposób komentowały ważne wydarzenia z historii Szkoły. Całość okraszona była multimedialnym pokazem zdjęć i dokumentów, które tworzą opowieść o sukcesach, twórczym podejściu do nauczania i rozwijaniu pasji dzieci.

Dwa tygodnie atrakcji, czyli kto przeciągnie linę, a kto stanie się wikingiem

Wtorek był dniem kulminacji uroczystości. To jednak nie wszystko! Podczas dwóch tygodni uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu zabawnych działaniach. Każdy, kto przebrał się za postać nawiązującą do morskich tradycji, mógł liczyć na słodką niespodziankę. W szkole pojawili się marynarze, nimfy i syreny. Pomysłowość uczniów nie zna granic! Działało studio fotograficzne, dzięki któremu można było w mig przemienić się w wikinga, syrenę lub wróżkę. Wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród chłopców, cieszyły się marynarskie zmagania sportowe. Która drużyna przeciągnie linę? Kto trafi do celu - w koło ratunkowe? Kibiców nie brakowało.

Pamiątki nie do zapomnienia

Gdy w holu szkoły prezentowano szkolne kroniki, natychmiast pojawili się zaciekawieni historią widzowie. Pewnie byli ciekawi fryzur sprzed ćwierćwiecza! Moda powraca! Komentowali z uśmiechem zapisy skrybów i fotografie. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wyjątkowa pieczęć, którą dla szkoły przygotował dziadek jednego z uczniów klasy II d. Każdy chciał mieć ręcznie wykonaną kartkę z wizerunkiem szkoły i uroczyście przybitą pieczęcią.

Trwałym świadectwem urodzin będą też pewnie prace literackie i plastyczne, które w ogólnoszkolnym konkursie zdobyły wyróżnienia i nagrody. Mogliśmy je poznać, gdy zmierzaliśmy do auli. One również były chętnie czytane i oglądane.

Będziemy podążać w wyznaczonym kierunku. Azymut określony. Cała naprzód! Kolejne jubileusze przed nami!

 

W wyniku wprowadzonej we wrześniu 2017r. reformy oświaty Szkoła Podstawowa nr 37 funkcjonuje w dwóch budynkach przy ul. Rydla 6 i Z. Nałkowskiej 33 i jest jedną z największych placówek oświatowych w Szczecinie. Uczą się w niej uczniowie klas I - VIII. Zajęcia lekcyjne odbywają się w gabinetach przedmiotowych. Szkoła posiada 3 nowoczesne pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, boiska sportowe, siłownię, aulę i salę socjoterapii. Uczniowie klas 0 – III korzystają z sali zabaw – Tornado oraz mają możliwość uczęszczania do świetlic szkolnych. Biblioteka i czytelnia stale uaktualnia i poszerza swoje zbiory książek. W czytelni znajduje się Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu. Pedagog szkolny wspiera wszystkich potrzebujących uczniów i rodziców. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki. Szkoła, aby zapewnić uczniom rozwój swoich uzdolnień i zainteresowań, zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych w ramach działalności kół i organizacji.