Szanowni Państwo!
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 17.01.2024 r. w załączniku nr 2, terminy składania dokumentów do oddziałów klas 7 dwujęzycznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie - załączniki