Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do świetlicy

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o samodzielnym opuszczaniu szkoły po zajęciach świetlicowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zajęcia pozalekcyjne

Oświadczenie o odbiorze dziecka przez osoby upoważnione

Wniosek o zapewnienie opieki świetlicowej

Regulamin świetlicy