Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 - 16:30


Ramowy rozkład dnia

W zależności od warunków atmosferycznych zajęcia i zabawy odbywają się w sali lub na świeżym powietrzu.

 

I   Zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową

6.30 – 9.00

 • Organizowanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
 • Zabawy konstrukcyjne tematyczne i manipulacyjne.
 • Zabawy ruchowo-muzyczne integrujące grupę.
 • Gimnastyka poranna.
 • Czynności samoobsługowe.

 II  Zajęcia wynikające z Podstawy Programowej

9.00 – 14.00

 

9.00 – 9.30 Śniadanie

10.15 – II śniadanie

 • Zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczyciela:  plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe, matematyczne, badawcze, umysłowe, konstrukcyjne.
 • Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki.
 • Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Czynności samoobsługowe i opiekuńcze.

11.45 - 12.15 –  obiad II danie

12.20 – 12.35 – czynności higieniczne

12.35 – 13.15  relaksacja, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, prowadzenie zajęć rekreacyjno – wyciszających.

13.15 – 13.30 – czynności samoobsługowe.

13.30 – 14.00 obiad I danie

 

 III Zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową

14.00 – 16.30

 • Ćwiczenia słownikowe.
 • Zabawy stolikowe.
 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
 • Zabawy pod kierunkiem nauczyciela.
 • Zabawy dowolne według zainteresowań.