OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców - proces rekrutacji 

    Інформаційне положення для учнів та батьків - процес набору       

2. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców - po przyjęciu

    Інформаційне положення для учнів та батьків - після вступу

3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

4. Klauzula informacyjna dla pracowników

5. Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

6. Klauzula informacyjna dla kontrahentów

7. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS oraz Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli

8. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

9. Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców w okresie przerwy wakacyjnej

10. Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

11. Suplement do klauzuli informacyjnej - zdalne nauczanie

.