PRAWA DZIECKA

 

PRAWO DO WYPOWIEDZI oznacza, że w ważnych sprawach ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU oznacza, że nikogo nie można bezprawnie pozbawić życia.

PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karane.

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE oznacza, że nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów, gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

PRAWO DO TOŻSAMOŚCI oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I RELIGII oznacza, że: gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice mają prawo tobą kierować.

PRAWO DO NAUKI oznacza, że możesz uczyć się tak długo, jak pozwalają na to twoje zdolności, pracować możesz jak skończysz 15 lat.

PRAWO DO STOWARZYSZENIA oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych, jeśli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności.

PRAWO DO INFORMACJI oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

PRAWO DO PRYWATNOŚCI oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne.

NAUCZ SIĘ UPOMINAĆ O SWOJE PRAWA, ALE PAMIĘTAJ, ŻE INNI TEŻ JE MAJĄ.