Przygotowujemy wspaniały obiekt sportowy: boisko i bieżna.

Obiekt ma służyć szkole i mieszkańcom. Budowa jest na ukończeniu.

Jednakże jeszcze nie wolno z obiektu korzystać.

Prosimy o cierpliwość. O zakończeniu budowy poinformuję komunikatem na naszej stronie oraz w Panoramie 7.

Z wyrazami szacunku.

Janusz Cymerman