Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie, organizuje w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6 półkolonie letnie dla uczniów w terminie od 24.06.2024  do 05.07.2024r. Kartę kwalifikacyjną można pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełniony dokument należy  dostarczyć na portiernię do 17 maja 2024r. do godz. 15.00.

Ilość uczestników – 60 osób (cztery grupy).
Lista zakwalifikowanych dzieci ogłoszona zostanie w dniu 20 maja 2024r.
(lista wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w holu głównym, przy portierni).

 Wpłaty za półkolonię dzieci zakwalifikowanych przyjmowane będą tylko na konto szkoły.

Nr konta: 40 1020 4812 0000 0502 0128 7945 

Wpłaty należy dokonywać  w terminie od 20.05.2024r. do 24.05.2024r.

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz termin, w którym dziecko będzie uczęszczało na półkolonię.

Tygodniowy koszt uczestników 250 zł. Opłata za dwa tygodnie wynosi 500 zł.

Zapisy uczestników są w systemie tygodniowym lub dwutygodniowym.

Proszę wpisać wybrany termin wypoczynku.

Lista uczestników półkolonii  zostanie podana 29 maja 2024r.

Zapewniamy bezpieczną, fachową opiekę. Program dla dzieci, ze względu na sytuację pogodową, może ulec zmianie.

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

Ramowy rozkład dnia

Regulamin organizacji półkolonii