Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie, organizuje w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6 półkolonie letnie dla uczniów w terminie od 26.06.2023  do 21.07.2023r. Kartę kwalifikacyjną można pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełniony dokument należy  dostarczyć na portiernię do 22 maja 2023r. do godz. 15.00. Ilość uczestników – 60 osób (cztery grup). Lista zakwalifikowanych dzieci ogłoszona zostanie w dniu 25 maja 2023r. (lista wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w holu głównym, przy portierni).

Wpłaty za półkolonię dzieci zakwalifikowanych przyjmowane będą tylko na konto szkoły.

Nr konta: 40 1020 4812 0000 0502 0128 7945

 Wpłaty należy dokonywać  w terminie od 25.05.2023r. do 02.06.2023r.

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę np. 1a oraz termin, w którym dziecko będzie uczęszczało na półkolonię.

Tygodniowa opłata wynosi 250 zł.

Zapisy uczestników są w systemie tygodniowym, dwutygodniowym, trzytygodniowym lub czterotygodniowym.

Proszę na karcie kwalifikacyjnej wpisać wybrany termin wypoczynku (data od kiedy do kiedy).

Lista uczestników półkolonii  zostanie podana 06 czerwca 2023r.

Zapewniamy bezpieczną, fachową opiekę. Program dla dzieci, ze względu na sytuację pogodową, może ulec zmianie.

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

Ramowy rozkład dnia

Regulamin organizacyjny półkolonii letniej 2023 r.