Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Dzisiaj 25

Wczoraj 130

Miesiąc 2286

Wszystkie 72391

Inspektor Ochrony Danych:

Izabela Zajączkowska

tel.+48-91-852-20-93

ido@spnt.pl

 

RODO-informacje

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - do pobrania tutaj

Druk zgłoszenia szkody - do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły

Zgłoszenie szkody online - tu kliknij


WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW BEZPIECZNA SZKOŁA DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2015/2016 dla ERGO

Suma Ubezpieczenia 14.000 PLN

Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)

Wysokość wypłaty

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy

100% sumy ubezpieczenia

śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej

100% sumy ubezpieczenia

całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo)

100% sumy ubezpieczenia

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:

»      poparzenie

»      odmrożenie

»      złamania, zwichnięcia, skręcenia

»      zranienie, rany szarpane, rany cięte

»      wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu

»      uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku

»      obrażenia ciała spowodowane atakiem  epilepsji, upadkiem na skutek omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie

»      następstwa udarów mózgu

»      następstwa zawału mięśnia sercowego

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

 

»      skutki pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

»      uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

»      śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

100% sumy ubezpieczenia

»      uszczerbek w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (nie dotyczy zajęć w ramach Zarejestrowanych Klubów Sportowych i Szkół Mistrzostwa Sportowego)

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

»      zwrot koszów nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów miękkich i innych przedmiotów ortopedycznych

»      koszty odbudowy zębów stałych

20% sumy ubezpieczenia

max 200zł za każdy ząb stały

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

do 30% sumy ubezpieczenia

jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego (min 7 dni)

 -  bez trwałego uszczerbku na zdrowiu

3% sumy ubezpieczenia

jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego (min 22 dni) - bez trwałego uszczerbku na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia

koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń

wg załączonych rachunków

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga rodziców (opiekunów prawnych)

1.000 PLN

Składka za ubezpieczenie 1 osoby:

35 zł za osobę

  • Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczeni.
  • Zdarzenia zaistniałe w wyniku zajęć sportowych są również objęte ochroną