"Pomyślcie, to nic nie boli."

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dzisiaj 127

Wczoraj 269

Miesiąc 8081

Wszystkie 390735

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

   
   Zastępca
   Rafał Malujda
 
   tel.+48-91-852-20-93
 

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

Procedury Zachowania Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 37

 

Wejście do szkoły

 

Drzwi wejściowe do szkoły są otwierane od godziny 6.00 do 22.00 przez pracowników portierni.

Kontrolę nad rzetelnym wypełnianiem obowiązków przez pracownika portierni pełni Kierownik gospodarczy.

 

Rodzic lub Opiekun ucznia nowoprzyjętego do szkoły otrzymuje za pokwitowaniem od wychowawcy klasy 1 darmowy identyfikator do okazywania pracownikowi szkoły wchodząc do budynku szkoły. Za każdy dodatkowy identyfikator należy uiścić opłatę w sekretariacie szkoły w wysokości 4  zł.

Każda osoba chcąca wejść do szkoły musi przedstawić identyfikator „Rodzic-Opiekun”. W przypadku braku identyfikatora wpisuje się do zeszytu wejść. Osoby przychodzące w innych sprawach urzędowych, które nie posiadają identyfikatorów mają obowiązek zgłosić się do portierni lub szatni informując dokąd idzie i w jakim celu.

Osoba wchodząca wpisuje się do zeszytu: imię i nazwisko wchodzącego, godzinę wejścia następnie otrzymuje identyfikator „Gość”, który musi być zwrócony w  czasie wyjścia. Pracownik szkoły może zażądać od osoby wchodzącej na teren szkoły aby okazała dowód tożsamości.

Rodzicom lub opiekunom dzieci z oddziałów przedszkolnych zezwala się na wejście do szatni i odprowadzanie dziecka do sali. Rodzice i opiekunowie uczniów Klas I mogą wchodzić do szatni od dnia 03 września do 15 września 2018 r. okazując identyfikator. Po tym terminie Rodzice nie mogą wchodzić na teren szatni klas I-VI. Zakaz wchodzenia do szatni podyktowany jest bezpieczeństwem dzieci. Za prawidłowe przestrzeganie procedury zachowania bezpieczeństwa uczniów odpowiedzialni są pracownicy szkoły.

Rodziców i opiekunów prosimy o zrozumienie i współpracę.