Szczegóły dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie zostaną zamieszczone 25.08.2020r. wg planu:

  1. Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów klas 1.
  2. Listy uczniów  klas 1.
  3. Informacja o organizacji pracy świetlicy szkolnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.
  4. Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów klas 2 – 8.
  5. Zasady wypożyczania podręczników dla uczniów klas 1 – 8.

 Lista dzieci przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy wywieszona zostanie na drzwiach szkoły 28.08.2020r.

                                                                       Dyrektor Szkoły