Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dzisiaj 4

Wczoraj 245

Miesiąc 8201

Wszystkie 316056

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

tel.+48-91-852-20-93

iod@spnt.pl

 

RODO-informacje


Drodzy Rodzice!

Z uwagi na dynamiczną sytuację informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 będzie opublikowana w dniu 26 sierpnia.

Listy klas 1 w bud. ul. Rydla 6 są na tablicy umieszczonej przy wejściu do szkoły.

Dyrektor Szkoły

 

Zebrania dla rodziców dzieci przedszkolnych
odbędą się w dniach 27 i 28 sierpnia  2020r.  z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
Listy z podziałem na grupy i godziny spotkań zostaną wywieszone w szkole
w dniu 25.08.2020r. po godzinie 12.00
 

Szczegóły dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie zostaną zamieszczone 25.08.2020r. wg planu:

  1. Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów klas 1.
  2. Listy uczniów  klas 1.
  3. Informacja o organizacji pracy świetlicy szkolnej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.
  4. Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów klas 2 – 8.
  5. Zasady wypożyczania podręczników dla uczniów klas 1 – 8.

 Lista dzieci przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy wywieszona zostanie na drzwiach szkoły 28.08.2020r.

                                                                       Dyrektor Szkoły

             Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Obydwa dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa”w zakładce „Dokumenty”:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

 

 Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 26 kwietnia (Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642), więc terminy przeprowadzenia rekrutacji określone w Załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 (zmieniającego harmonogram rekrutacji do kl. I szkół podstawowych) będą liczone od tej daty.

 

Zgłoszenie dziecka można wysłać na adres e-mail sekretariatu szkoły: sekretariat@sp37.szczecin.pl

 

Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie naboru, w zakładce „Aktualności”, gdzie na bieżąco publikowane  są wszelkie istotne dla rodziców informacje dotyczące rekrutacji do kl. I szkół podstawowych.