"Pomyślcie, to nic nie boli."

Wrzesień 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dzisiaj 127

Wczoraj 269

Miesiąc 8081

Wszystkie 390735

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

   
   Zastępca
   Rafał Malujda
 
   tel.+48-91-852-20-93
 

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

Pielęgniarka mgr Barbara Silecka

UWAGA RODZICE !!!
 
8 września 2021 r. ŚRODA (klasy 7- 8 w budynku przy ulicy Nałkowskiej 33)
 
9 września 2021r. CZWARTEK (klasy 1-6 w budynku przy ulicy Rydla 6)  
 
zebrania wychowawców z rodzicami.
 
Zebrania odbędą się w godzinach 17:00-19:00.
Rodzice proszeni są o dezynfekcję rąk, zasłonięcie ust i nosa, zajmowanie miejsc z zachowaniem dystansu społecznego, a także posiadanie własnego długopisu.
INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZINY ZEBRANIA ZOSTANIE PRZEKAZANA PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY.
 
 

Uśmiechnięte twarze, serdeczne powitania i nowości. W takiej atmosferze rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022

Po miesiącach zdalnego nauczania i wakacjach uczniowie rozpoczęli rok szkolny. Choć na ich twarzach były maseczki i zachowano wszelkie reżimy sanitarne, budynek SP37 wypełniła radość dzieci.

W tym nietypowym czasie nie odbył się apel, który zwykle inaugurował rok szkolny. Tym razem uczniowie mogli tylko spotkać się w salach z wychowawcami. Pierwszoklasiści przyszli z jednym opiekunem do auli, by po raz pierwszy przekroczyć próg szkoły i dołączyć do uczniowskiej społeczności. Mimo wyjątkowych okoliczności i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności można było wyczuć podniosłą atmosferę. To musiało być pełne emocji wydarzenie, ponieważ dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg naszej szkoły. Starsze dzieci rozpoczęły rok szkolny w swoich salach lekcyjnych. Na uczniów, którzy w tym roku szkolnym poszli do czwartej klasy, czekali nowi wychowawcy. Z pewnością budziło to ich ciekawość! Starsi koledzy witali się z nauczycielami, których znają od kilku lat.

Dla siódmoklasistów nowością była inauguracja roku szkolnego w budynku szkoły przy ul. Z. Nałkowskiej. Od 1 września mają okazję poznać innych nauczycieli i starszych kolegów. Ósmoklasistów, którzy kontynuują naukę w drugim budynku SP37, czeka pierwszy egzamin po szkole podstawowej. Trzymamy za nich kciuki.

Gdy rozbrzmiał pierwszy dzwonek, uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami. Mury szkoły wypełniły się radością, uczniowskim gwarem i licznymi wspomnieniami z wakacji.

Przed nami rok wyzwań, obowiązków i przygód z nauką. Oby były przyjemne i stały się okazją do osiągania sukcesów!

 Procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami są dostępne od 1 września br. w portierni szkoły lub do pobrania ze strony Urzędu Miasta http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.aspStypendia Socjalne - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

  2. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

   

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.

3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić w koszulce lub zaklejonej kopercie do urny, która zostanie wystawiona w szkole (przy portierni) – bezwzględnie do 15 września 2021 r .

Czytaj więcej: Procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022