Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Listopad 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dzisiaj 168

Wczoraj 205

Miesiąc 2614

Wszystkie 183583

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

tel.+48-91-852-20-93

iod@spnt.pl

 

RODO-informacje

25.09. klasa 3b uczestniczyła w warsztatach muzealnych w Zamku Książąt Pomorskich pt. „Pobudzając zmysły - sensoryczna komnata zapachu i smaku”. Mieszanki ziołowe, przyprawy w wielu formach, mikstury o zdrowotnych właściwościach i buteleczki pełne różnorodnych pachnideł takie cuda mogliśmy zobaczyć w sensorycznej komnacie zapachu i smaku w Cellarium Zielarki.

 Klasa 3b i wychowawczyni Sylwia Smoła

 26 września 2019 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach  

 

Do akcji tej przez policjantów ze Szczecina została zaproszona z naszej szkoły klasa 3b. Uczniowie wraz z dyrektorem szkoły p. Januszem Cymermanem, wicedyrektor p. Iwoną Rybeńską, wychowawcą p. Sylwią Smołą oraz policjantkami udali się w okolice skrzyżowania o ruchu okrężnym przy ulicy Łubinowej. Tam czynnie przypominali pieszym i kierowcom o bezpieczeństwie na drogach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Być może uświadomiła niektórym użytkownikom dróg jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu ulicznym.  

 

Klasa 3b z wychowawcą Sylwią Smołą

 

Czytaj więcej: "0 OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH"

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością informuję, że ruszyła  inwestycja remontowa w naszej szkole.

Inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Rydla 6, remontu toalet w budynku A1 i A2 (skrzydło przedszkola i kl. 1 – 3 oraz skrzydło kl. 4 – 6 – cz. nad szatniami) oraz naprawy podłóg w dwóch salach lekcyjnych i łącznika z salą gimnastyczną. Cieszymy się z tego powodu, że będzie lepiej i ładniej.

Jednocześnie bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami na zewnątrz budynku oraz w środku.

W każdej remontowanej części będą  pozostawione do użytku toalety na jednej wskazanej kondygnacji. Otoczenie szkoły będzie odgradzane etapowo.

Proszę uczulić dzieci nt. bezpieczeństwa podczas tych remontów.

Z wyrazami szacunku

Janusz Cymerman

Dyrektor Szkoły

Samorząd Uczniowski klas I - VI rozpoczął październikową akcję "Lekki Tornister". Przez cały miesiąc uczniowie wraz z wychowawcami będą ważyli plecaki, tornistry, a także rozmawiali na temat obniżenia ich wagi i wpływu ciężarów na wady postawy. "Lekki Tor­ni­ster" jest ogól­no­pol­ską kam­pa­nią infor­ma­cyjno-edu­ka­cyjną skie­ro­waną do uczniów klas 0–III (my rozszerzamy o klasy IV-VI) szkół pod­sta­wo­wych i pro­wa­dzoną od 2011 roku. To dzia­ła­nia proz­dro­wotne zmie­rza­jące w kie­runku pro­fi­lak­tyki wad postawy wśród naj­młod­szych. W szcze­gól­no­ści zwra­camy uwagę na pro­blem prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych i nie­ko­rzystny wpływ ich nosze­nia na dzie­cięce krę­go­słupy. Niewątpliwie akcji sprzyja pozostawianie podręczników w szkole. Prosimy Rodziców o codzienną kontrolę wagi tornistra. 

SU

 
 

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs plastyczny na zagospodarowanie miejsca przy salach 30-34 na kącik ciszy dla uczniów klas 4-6. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas 1 - 6. Regulamin konkursu dostępny u wychowawcy. 

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Uczniowski pod nazwą „Kącik ciszy dla klas 4-6”.

2.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 37, ul. L. Rydla 6, 70 - 783 Szczecin.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 30 września - 15 października 2019 roku.

4. Fundatorem nagród (wspaniałych) jest Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 1- 6, uczęszczająca do SP 37 w Szczecinie. 

6.Zadaniem dla uczestników konkursu będzie przygotowanie projektu zagospodarowania miejsca przeznaczonego na kącik ciszy przy salach 30-34. Uczniowie przygotowują prace plastyczne lub makiety przestrzenne, przedstawiające kącik ciszy według własnego pomysłu.

7. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację z następującymi danymi autora/ autorów: imię i nazwisko, klasa.

8. Prace należy składać w sali 224 u Pani Katarzyny Karpiny lub sali 211 u Pani Urszuli Dąbrowskiej i nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność Organizatora konkursu,

Życzymy owocnej pracy, SU