Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku od godz.11:30 do godz.14:00


Sprzedaż abonamentów obiadowych w kasie obiadowej :

 • 3 dni ostatnie starego miesiąca - w godz. 8:15- 15:00, przerwa 12:00 - 12:15
 • 3 dni pierwsze nowego miesiąca - w godz. 8:15- 15:00, przerwa 12:00 - 12:15
 • Wybrane czwartki ( załącznik)   -  w godz.8:15 - 15:30, przerwa 12:00 - 12:15

Koszt obiadów uczniowskich:

 • obiad uczniowski (pełny dwudaniowy) - 5 zł
 • zupa uczniowska - 1 zł

DNI OTWARCIA KASY OBIADOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 •  Wrzesień 2020r: Czwartki: 10,17.09.2020r
 •  Październik 2020r: Czwartki: 01, 15.10.2020r
 •  Listopad 2020r Czwartki:  05,12.11.2020r 
 •  Grudzień 2020r Czwartki: 10,17.12.2020r
 •  Styczeń 2021r Czwartki: 07,01.2021r
 •  Luty 2021r  Czwartki:  11,18.02.2021r
 •  Marzec 2021r  Czwartki: 11,18.03.2021r  
 •  Kwiecień 2021r Czwartki: 08,15.04.2021r  
 •  Maj 2021r Czwartki: 13,20.05.2021r
 •  Czerwiec 2021r  Czwartki:  10.06.2021r

 

UWAGA -  istnieje możliwość dokonywania płatności za posiłki w Kasie Obiadowej w formie bezgotówkowej tj. za pomocą karty płatniczej.

Informacja

 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zapłaty abonamentu miesięcznego za obiady dziecka na konto bankowe Naszej Placówki tj.

 

Szkoła Podstawowa nr 37

70-783 Szczecin, ul. Rydla 6

 

Numer konta bankowego:

 

40 1020 4812 0000 0502 0128 7945

 W treści przelewu należy wpisać:

 

Imię i Nazwisko dziecka, klasę, miesiąc którego dotyczy wpłata za obiady

 

Wzór:

 

Ewa N………, klasa II A, obiady za mc IX/2018

 

Wpłaty należy dokonywać z góry za dany miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca

Dnia 25 każdego miesiąca wpłata musi być na koncie Szkoły (różny czas zapłaty najszybciej przelew elektroniczny najdłużej pocztą)

 Wpłaty za niepełny abonament obiadowy są przyjmowane tylko w kasie szkoły.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole, gdy uczeń ma wykupiony abonament - należy w pierwszym dniu nieobecności zgłosić w celu dokonania odpisu na następny miesiąc.

W prowiantowanie jest możliwe dopiero od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Uzgodnienia odnośnie odpisów z poprzedniego miesiąca proszę dokonywać osobiście.

 


Informacja dla rodziców: wykaz alergenów w posiłkach znajduje się w sekretariacie, w pomieszczeniu gdzie sprzedaje się obiady oraz tutaj:

lista alergenów 1

lista alergenów 2

lista alergenów 3

lista alergenów 4

lista alergenów 5


Informujemy, że :

OPŁATA ZA  OBIADY ZA  PAŹDZIERNIK 2020 r. DLA KLAS I-VI

 

Opłatę za obiady w formie przelewu na rachunek bankowy szkoły za PAŹDZIERNIK 2020 r.

należy uregulować  do 25  WRZESIEŃ  2020 r. (do tego dnia wpłata musi wpłynąć na rachunek bankowy szkoły).

 

OD WRZEŚNIA 2020r OBIAD UCZNIOWSKI KOSZTUJE 5,00zł

 

WYSOKOŚĆ  OPŁAT ZA POSIŁKI UCZNIOWSKIE  ZA PAŹDZIERNIK  2020r.

OBIADY UCZNIOWSKE (DWUDANIOWE)    22 - OBIADÓW X 5,00zł = 110,00zł                               

ZUPY UCZNIOWSKIE (SAME)  22 -    ZUPY     X 1,00zł = 22,00zł

 

SPRZEDAŻ NA PAŹDZIERNIK 2020r – KASA  OBIADOWA CZYNNA W DNIACH:

             

-  28 ,29,30.09.2020r  i  02.10.2020r   W GODZ. 08 15 – 1500 i w czwartki   01,15.10.2020r W GODZ  08 15 – 15 30

 W DNIACH 05,08,22.10.2020r KASA OBIADOWA JEST NIECZYNNA.


INFORMACJA O SPRZEDAŻY OBIADÓW-
DLA KLAS VII-VIII
BUDYNEK UL.NAŁKOWSKIEJ 33


Sprzedaż abonamentów obiadowych w POKOJU 81:
ostatnie 4 DNI robocze starego miesiąca - w godz. 08:00 – 13:00
pierwsze 4 DNI robocze nowego miesiąca - w godz. 08:00 – 13:00
w KAŻDĄ ŚRODĘ – w godz. 08:00 – 13:00
 Koszt obiadu uczniowskiego wynosi 5 zł

DNI OTWARCIA KASY OBIADOWEJ

 • WRZESIEŃ 25, 28, 29, 30
 • PAŹDZIERNIK 1, 2, 5, 6, 7, 14, 21, 27, 28, 29, 30
 • LISTOPAD 2, 3, 4, 5, 18, 25, 26, 27, 30,
 • GRUDZIEŃ 1, 2, 3, 4, 9, 16

Rekomendacje dotyczące odpisów obiadów oraz dokonywania wpłat przelewem( dla uczniów w budynku przy ul. Rydla 6 oraz Nałkowskiej 33)
Od   dnia   10.09.2020r.   do   końca   października   2020r.,   w   celu   utrzymania   bezpieczeństwa   w   szkole   przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 odpisy obiadów w związku z niemożliwością z ich skorzystania dokonujemy drogą e-mailową na następujący adres: sp37@miasto.szczecin.pl
Jeżeli chcą Państwo uzyskać odpis od dnia następnego, e-mail powinien być wysłany do godziny 13:00 dzień wcześniej.     E-mail wysłany w sobotę lub niedzielę będzie traktowany jako odpis od wtorku.
W treści e-mail proszę o podanie imienia i nazwiska, klasy, okresu w jakim dziecko nie będzie korzystać z obiadów. Po zakończonym   okresie   nieobecności   obowiązuje   Państwa   niezwłocznie   doniesienie   kart   obiadowych.    
Karty obiadowe w zamkniętej kopercie podpisane  można zostawiać na portierni w specjalnie przygotowanej dla Państwa skrzynce.
Rekomendujemy również Państwu w przypadku płatności za cały miesiąc październik 2020r. dokonywanie wpłat do 25 września 2020r. przelewem bankowym. Numer rachunku znajduje się w zakładce stołówka.