Zwycięski program edukacji dla Szczecina został opracowany przez mgr inż. Pawła Gałeckiego oraz mgr inż. Marcina Giedziuna, nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie