ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Klasy 1-6 SP (czwartki)

budynek przy ul. L. Rydla 6

17:00 - 19:00

Klasy 7-8 SP  (środy)

budynek przy ul. Z. Nałkowskiej 33

17:30 - 19:30

 
 09.09.2021 r.  08.09.2021 r.   Zebranie z wychowawcami klas.
 04.11.2021 r. 03.11.2021 r.   Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

 

16.12.2021 r. 

 

15.12.2021 r.

 Zebranie z wychowawcami informujące o przewidywanych ocenach za I semestr. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
27.01.2022 r.   26.01.2022 r.  Zebranie podsumowujące I semestr.
Zebranie z wychowawcami klas.
 24.03.2022 r.   23.03.2022 r.   Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

 

12.05.2022 r.

 

11.05.2022 r.  

 Zebranie informujące o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.