28 kwietnia 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Lucjana Rydla 6 w Szczecinie uczniowie szczecińskich szkół podstawowych uczestniczyli  w eliminacjach miejskich XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnicy turnieju sprawdzali swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach pieszo oraz rowerem, a także w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Organizatorami Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym są Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. 

 

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej m.in. poprzez: 

  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, 
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, 
  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

 

W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach rywalizacyjnych: 

  • grupa I — uczniowie szkół podstawowych w wieku 10 — 12 lat  
  • grupa II — pozostali uczniowie. 

 

Uczniowie rywalizowali indywidualnie oraz drużynowo. Na początek każdy z uczestników otrzymał do rozwiązania testy zawierające pytania z zakresu obowiązujących zasad ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych oraz właściwej reakcji na różne sytuacje na drodze. Uczniowie musieli wykazać się także znajomością budowy roweru i jego obowiązkowego wyposażenia.  

Uczestnicy pod okiem policjantów szczecińskiej drogówki oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej i Straży Miejskiej będą poruszali się po miasteczku ruchu drogowego stosując się do obowiązujących zasad ruchu drogowego. Uczniowie musieli także zmierzyć się zadaniami na rowerowym torze przeszkód – tą konkurencję prowadzili sędziowali przedstawiciele szczecińskiego PZMot. Oczywiście nie zabrakło także możliwości wykazania się posiadanymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jedną z konkurencji było zadanie polegające na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej w zdarzeniu na drodze. 

W oczekiwaniu na kolejne konkurencje, każdy z uczestników turnieju mógł skorzystać z symulatora jazdy samochodem. Dzieci mogły usiąść za kierownicą i poczuć się jak podczas jazdy prawdziwym samochodem.  

 

Uczniowie naszej szkoły już od klasy czwartej przygotowywali się do udziału w turnieju. Na lekcjach techniki poznawali przepisy ruchu drogowego, znaki oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaowocowało to sukcesem w postaci zajęcia I miejsca w klasyfikacji drużynowej (grupa 1) oraz III miejsca ( grupa 2)